Ясаң шавиты па еӆӆы туты хоятӆув | «Красный Север»
0°C

обновлено: 11:21, 13 февраля 2023

Лух Авт

Ясаң шавиты па еӆӆы туты хоятӆув

Курк тыӆащ хуӆмет хатаӆан Ёмвошан учёной мир хоятат яха актащисат, еңта пасан хатщиӆысат. Ин тата нийӆ кандидат наук па кат доктор нэмаң хоят уӆ, хой рут ясңаӆ пеӆа самаӆ хошийӆ.


Аратаӆ ханты па охаль ясңат нох аӆамман тайты ураңан ар рупата Валентина Николаевна Соловар вераӆ. Ӆув онтасаӆан ин ханты ясңев энамты нэңатан па ёхатан еӆӆы туӆа.

Ар потартса няврэматан ясңев еӆӆы туты вер эӆты. Щи веран ӆуңтапат ханшӆайт па мира этаӆтаӆайт: амаматщет, монщат, арат ханты па рущ ясаңан. Ванты, щи порайн няврэмата па ун хоятата кеншак питаӆ ханты ясаң моштаты, утаӆтаты.

Муй щита хуӆӆысам, муй ям мосты нэпекат хащам ятан этаӆтасайт — щит эӆты «ӅУХ АВТ» газетайн, «ВКонтакте» па «Одноклассники» хоща поныӆыты питӆув.

Ияха катӆасман ханты ясңев еӆӆы туӆэв, еӆӆы оӆңитӆэв.


3

0

0

0

0

0обновлено: 11:21, 13 февраля 2023

Темы