«Сава сё» сидна’’ ма’’лась | «Красный Север»
0°C

обновлено: 04:02, 20 октября 2023

Няръяна Ӈэрм

«Сава сё» сидна’’ ма’’лась

Мэта ирий’ сян яля’’ ямбан’ Няръяна маркана «Сава сём’» нюбета, ненэцие’’ ила’ саирм’ манэ’’лабтамбада’’ ӈарка яля’’ миӈаць. Округханана’’ ненэцие’’ сё теневана’’ яндахат товы’’ хибяри’’ мэць. Мат’’ юкад вата самляӈг хынокад турӈаць. Маня’’ яна’’ терхат Нельмин’ Саляхад, Краснойхад, Бугриноход, Несьхад, Варандейхад, Наръяна маркана илена’’ нина’’ хыно’’манзь ма’’люрӈаць, Ямал’ няд Яр Саляхад, Панаевскхад, Аксаркахад товы’’ мядондина’’ таняць.

Время для чтения ~ 3 минуты


Тарця ма’’лёвам’ округна’’ тодо тэнз’’ центр’ серо минрена’’ хамадавы’’. Хусувэй сидя по’ ваерась хынокад ненэця’’ фестивалян’ турцеты’’.

— «Сава сём’» нюбета ӈарка яля тюку по’ сямянд ӈатевы. Няхар’’ яля’’ ямбан’ ӈока ихина сомбой сер’’ ваераць. Хынокад ненэциена’’ конкурсхана ёльце маймбиваць. Маня’’ яна’ тер’’ хавна Ямалхад товы’’ сё мэта’’ конкурсхана мэць, — тарця вади’’ фестивальм’ хамадавы нина’’ хэтаць.

«Арктикам’» нюбета дворецхана тохолкова’’ таняць. «Си’’ив мя’’ ӈэсы» нултавахана едэй ӈавэ намдаван’, тохолаван’ харвавы’’ ӈокаць. «Мел’’ не» клуб’ хамадавы выставкан’ тэворӈаваць, ненэцие’’ вадавна паднана’’ нина’’ толаӈгуць. Елена Хатанзейской’, Ольга Латышева’, Александр Ледков’, Людмила Сядейской’ падвы намдаваць. Тикахад «Ямб то’ ню’’» кином’ манэ’’манзь ма’’люрӈаваць. Тарцям’ маркана илена’’ нина’’ сертавыць. Пыдо’ небой по’ яӈга мюсерта’’ ненэця’’ хэвхана илець. Ханзер’’ хойхана нюдо’ вадабидо’, илевандо’ хурка ӈэвам’ тадтамбиць. Тикы’ хавна ненэця’’ харто’ сэдвыдо’ манэ’’лабтаць, мел’’ сертавы’’ ӈокаць. Си’’ив мят’ тэворӈаваць, хусувэй мякана серо тасламбада’’ мядондидо’ ядабтамбиць.

Сямянхат ва’’лёй’’ ненэцие’’ нюбе, ӈарка концертхана хынабцодо’ ӈани’ намдынаць. Сидяӈг’’: Ю. Талеева’ тадтавы’’
Сямянхат ва’’лёй’’ ненэцие’’ нюбе, ӈарка концертхана хынабцодо’ ӈани’ намдынаць. Сидяӈг’’: Ю. Талеева’ тадтавы’’

Хуркари’’ тэнз’’ мэта’’ хибяри’’ ӈоб’’ лохо’ мюня ма’’лыць. Ӈэрм’ няӈы ила’ саирм’ харвабтана’’ ӈока ӈэвы’’. Ненэця’’ хыно’’ӈаць, тараць, лаханако ваде’’ӈаць, сянакуць.

Конкурсхана нердевы ненэцие, коллектив нюмдець. «Невхы сё’’» сямянхат теневана Екатерина Тайбарей ӈэвы. Яӈга Ямалхад товы Аксарка терм’ Тамара Куйбинам’ ярабц теневаванда няю’ ненадумдаць. Яр-Саля’ няд товы’’ ӈани’ нерня’ ӈадимяць. Римма Худи, сидта тидхалембада Ябтане Няруй, сававна торомда’’ӈахаюнаць.

Тамна ӈопой «Сава сёва’’» пуняна хаи. Ӈока хибяри’’ хыно’’манзь турӈаць, сян яля’’ маркана илена’’ хибяри’’ сею маймбтембиць. Тарця фестиваль 2001 поход хусувэй сидя по’’ ваерась мэцетыва’’. Тюку по’ юкад вата нюртей мэвна ваерась. Таӈок по’’ ямбан’ ӈарка фестивальӈэ вады! Ӈани’’ яха’’на илена’’, тодо тэнз’’ ила’ саирм’ тю’’у’ минрена’’ ненэця’’ турцеты’’.

Сенз ӈэва’ сер’ «Сава сё» сидна’’ 2025 похона ӈани’ ма’’лаӈгу. Илна’’ саирм’ ӈобкана лэтрамбахава’’, нерня минрехэва’’! Ӈоб’’ тарем’ ӈэя!

Автор: Юлия Талеева’ падвы


1

0

0

1

0

0обновлено: 04:02, 20 октября 2023

Темы